Maribor
   
| Maribor | Maribor története | Maribor napjainkban | Barangolás a városban | A síparadicsom | Ünnepek, Gasztronómia | Térkép | Galéria |
Maribor története

vilagvarosai.hu on Facebook


Maribor története

A Dráva folyó Maribor ütőerének számít. Valaha védte, néha osztotta, ma szorosan összeköti ezt a csodaszép kisvárost. A Dráva Délkelet-Európa köldökzsinórja, mely ősidők óta összekötötte Maribort Koroąkoval, Pohorjéval, nyugaton Kozjákkal és hosszú évszázadok óta keleten Ptujjal, Varaľdinnal, sőt még Beográddal is.

A Dráva

A Dráva (Foto: aakaashá by Flickr )


Maribor területe már a rézkor óta lakott. A hegyek és a síkság találkozását az illér népek után a rómaiak vették birtokukba. A népvándorlást követően regionális kereskedelmi, katonai és egyházi központ lett. Ekkor a térség két egyházi uradalomra oszlott, az egyik egyházi a Salzburgi volt, mely Piramidát és Kálváriát foglalta magában, míg a másik Aguileiai, melybe Pohorski dvor tartozott. A két térség között a határt a folyó képezte, melyen egész 1220-ig nem volt híd, így a két part között az egyetlen közlekedési folyosót a komp jelentette.

A folyón már a régi római időkben folyt a közlekedés, a térség központi kikötője Petovium volt. Ide szállították tutajokkal a fatörzseket, gyümölcsöt és nem utolsó sorban a bort. Az élénk vízi közlekedés folytán párhuzamosan fejlődtek a folyó menti térségek is. Akkoriban Mariborban egy nagyobb tutajkikötő létesült, melyet "lentstatt"-nak neveztek. Ebből származik a mai legszebb városrész neve Lent illetve Pristan. E két név is a régi időkre emlékeztet.

Preseren tér

Preseren tér (Foto: Flávio Ferreira by Flickr )


Maribor 1254-ben kapott városi címet, majd Habsburg Rudolf építette igazi erődítménnyé a várost 1278-tól. Itt is, mint a folyó partján fekvő többi városban is, virágzott a kereskedelem, fejlődésnek indultak más gazdasági ágak is, mint például a vendéglátó tevékenység, vagy a raktározás. Maribor kikötőjének egyik része mélyen a Drávába nyúlt, úgyhogy a városnak saját "Velencéje" is volt. Ebből következően az egész vidék gazdasága a vizi szállítmányozásra (tutajozásra), szállításra, vizi kereskedelemre épült.

Maribor sem menekült meg a török hódításától, 1532-ben II. Szulejmán csapataival megostromolta a várost. A török ostromok alatt a Dráva folyó többször igen nehezen áttörhető gátat szabott a támadó hadaknak, ezáltal nem egyszer megszakította a törökök hódító útját ezzel megmentve a várost és lakosságát a pusztulástól.

A város a XVIII. század során válik oktatási központtá, mikor is először a jezsuita rend alapít iskolát. 1863-ban megépül a tiroli Klagenfurtot Mariborral összekötő vasút. Maribor területén sorra emelkedtek a hidak a víztükör fölé, felváltva a kompközlekedést, mely sokáig az egyedüli összeköttetést jelentette a folyó jobb és bal oldala között. Az úgy nevezett Stari most (Régi híd) még ma is dacol az idő múlásával. Később a Régi hídhoz társult még a vasúti híd, mely része volt az 1847-beli "vasútvonalnak", a Studenci gyalogoshíd, a Novi most (Új híd) és a Koroąki most. Ez utóbbi kettő a modern közlekedés zászlóvivőjeként jelent meg a városban, csatornát biztosítva a keleti irányú közlekedésnek.

Maribor

Maribor (Foto: Flávio Ferreira by Flickr )


A második világháborúban a város súlyos bombakárokat szenvedett. A háború után felhagytak a tutajozással, ami nem csak a város lakosságának nagy részét sújtotta, de a Dráva völgyi népek, települések is mind megsínylették a változást. Az idő múlásával, a városban kezdtek teljesen más ipari tevékenységek kialakulni. Többek között a bőrfeldolgozás, a húsipar, és a kovácsmesterség kezdett fellendülni és ez képezte a később fejlett ipari tevékenység magját. A gazdasági fejlődésnek köszönhetően Maribor és a Dráva vidékének lakossága új stratégiát kezdett alkalmazni, amely célja az volt, hogy megszelídítsék a Dráva vad folyását. Ekkor kezdték kihasználni a víz erejét, és most sok helyen vízi erőmű szakítja meg a vad folyó áradatát. Így a valaha gyors folyású, veszélyes és merész folyó ma csendesen folyik egyik gáttól a másikig. A megszelídített folyó most a "régi meder" mellékágaiban számos csatornát lát el.
Impresszum és kapcsolat - Impressum and contact